Διαφραγματικοί Τοίχοι Φέρρες

Βιολογικός καθαρισμό του Δήμου Φερρών

Εκτέλεση των γεωτεχνικών εργασιών για τον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Φερρών . Έμπηξη κατακόρυφων στραγγιστηρίων και κατασκευή αντλιοστασίου με την χρήση Διαφραγματικών Τοίχων Δ(600)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πελάτης Δήμος Φερρών
Τοποθεσία: Φέρρες
Χρονολογία: 2012