Μoνάδα Ανοιχτού Κύκλου Ιράκ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1250 ΜW ΒΑΣΟΡΑ ΙΡΑΚ

Συμμετοχή στην εκτέλεση κ παροχή τεχνογνωσίας στο έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1250 ΜW ΒΑΣΟΡΑ ΙΡΑΚ» για την εκτέλεση φρεατοπασσάλων Φ1000.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πελάτης Ιράκ
Τοποθεσία: Ιράκ
Χρονολογία: 2012