Σταθμός Αυτοκινήτων Ξάνθη

Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων

Κατασκευή τριώροφου υπόγειου σταθμού αυτοκίνητων με  Διαφραγματικούς τοίχους (Δ600) και φρεατοπασσάλους (Φ1200 και Φ1500) με χρήση μπεντονιτικού αιωρήματος. Μέθοδος γενικής εκσκαφής σύμμεικτη (top to down και ανοιχτή). Τοποθέτηση προκατασκευασμένων υποστυλωμάτων σε μεθοδολογία κατασκευής Top to Down. Πρώτη Πανελλήνια εφαρμογή.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πελάτης Δήμος Ξάνθης
Τοποθεσία: Ξάνθη
Χρονολογία: 2013 - 2014