Διαφραγματικοί Τοίχοι

Διαφραγματικοί τοίχοι παρέχουν στεγανότητα, τη σταθερότητα και την υποστήριξη σε βαθιές εκσκαφές και μπορεί να εκτελέσει το ρόλο του ως θεμέλιο. Είναι κατασκευασμένα από έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα. Όταν εκτελεί το ρόλο του ως θεμέλιο, οι διαφραγματικοί τοίχοι ονομάζεται μπαρέτες.

Οι βασικές αρχές για την κατασκευή διαφραγματικών τοίχων  από έγχυτο σκυρόδεμα  περιλαμβάνονται στο Eurocode 7  Geotechnical design – Part 1 : General rules και μπορείτε να το δείτε εδώ.

Η εκτέλεση των διαφραγματικών τοίχων απαιτείται μέσα σε διάφορους τύπους κατασκευών.
Οι διαφραγματικοί τοίχοι χρησιμοποιούνται ειδικά όταν πρέπει να χτιστούν  βαθιές υπόγειες κατασκευές και η πλευρική υπερφόρτωση, που δημιουργούνται από την παρουσία κάποιων ομορονων κτιρίων είναι υψηλό. Αυτές οι καταστάσεις είναι συχνά σε αστικές, πολυσύχναστες περιοχές και ο ρόλος των διαφραγματικών τοίχων είναι να παρέχουν ένα κατάλληλο σύστημα συγκράτησης.

diafragmatikoi