Μικροπάσσαλοι

Μικροπάσσαλοι είναι μικρής διαμέτρου μεταξύ 115 και 350 mm.
Παρόλο που η διάμετρος τους είναι μικρή, οι μικροπασσάλοι έχουν σημαντική φέρουσα ικανότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εδραιώσει την υπάρχουσα κατασκευή, σε περιοχές με χαμηλό ύψος του κτιρίου και την περιορισμένη πρόσβαση.  Οι μικροπασσάλοι μπορούν επίσης να σχηματίσουν έναν τοίχο αντιστήριξης.  (berlinoise)

mikropasaloi