Μεταλλικοί, πρόχυτοι κι έγχυτοι πάσσαλοι – Μεταλλικές και πρόχυτες πασσαλοσανίδες

Οι μεταλλικοί  πρόχυτοι και έγχυτοι  πάσσαλοι γίνονται με εκτόπιση εδαφικού υλικού. Αυτοί οι πάσσαλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλους τους τύπους των δομών και των θεμελίων σε χαλαρά και μη συνεκτικά εδάφη.

passalosanides