Εταιρικό Προφίλ

Η Γαία τεχνική Ο.Ε.  ιδρύθηκε το 2008 με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Είναι μια εταιρεία παρέχει υψηλές υπηρεσίες που αφορούν ειδικά γεωτεχνικά έργα, θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις.

Στελεχώνεται από μηχανικούς, χειριστές και ειδικούς εργατοτεχνίτες με υψηλή τεχνογνωσία, πολυετή επαγγελματική εμπειρία  στον χώρο των ειδικών γεωτεχνικών κατασκευών και θεμελιώσεων, καθώς και άμεση προσωπική σχέση με το αντικείμενο και υψηλή επιστημονική γνώση.

Ο εξειδικευμένος τρόπος λειτουργίας της εταιρείας, εξασφαλίζει αφοσίωση στα ζητήματα του πελάτη, αποτελεσματική διαχείριση και πραγματοποίηση των στόχων.

profile-new