ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΨΗΣ ΔΙΑΤΙΡΙΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΝΑΟΥΣΑ», ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Δ600MM

Γεωτεχνικές εργασίες για το ξενοδοχείο «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΝΑΟΥΣΑ»

Εκσκαφή περιμετρικού Διαφραγματικού τοίχου Δ600mm και Διαφραγματικών στοιχείων (ΜΠΑΡΕΤΤΕΣ) Δ600mm στο εσωτερικο χώρο του οικοπέδου.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πελάτης ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. - ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - ΟΛ.ΝΑ.
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Λεωφόρου Νίκης 3
Χρονολογία: 2020