ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΤΑΚΟΡΑΝΤΙ, ΓΚΑΝΑ

Γεωτεχνικές εργασίες

Εργασίες θεμελίωσης με έγχυτους φρεατοπασσάλους και χαλικοπασσάλους (BOTTOM FEED) και βελτίωσης εδαφών με την τοποθέτηση πλαστικών κάθετων στραγγιστηρίων.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πελάτης SC OCTAGON CONSTRACTING & ENGINEERING S.A.
Τοποθεσία: TAKORADI, GHANA AFRICA
Χρονολογία: 2017