ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

Εκσκαφή και κατασκευή Διαφραγματικού τοίχου με την χρήση αιωρήματος ΤΣΙΜΕΝΤΟ – ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ

Εκσκαφή διαφραγματικού τοίχου Δ600mm μήκους 1.150 m, βάθος 11m και πλήρωση με αιώρημα CB (τσιμέντο – μπεντονίτη) 11.500,00 m² . Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου ήταν: για 1m² CB= 800 l νερου,50 kg μπεντονίτη και 255 kg τσιμέντο.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πελάτης ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε. - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
Τοποθεσία: Νομός Σερρών, λίμνη Κερκίνη
Χρονολογία: 2018 - 2019