ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΣΙΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ

Εκτέλεση Γεωτεχνικών εργασιών

Έμπηξη και εξώλκευση πασσαλοσανίδων 600mm τυπου LARSSON ψυχρής ελάσεως.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πελάτης ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε
Τοποθεσία: Νομός Θεσσαλονίκης, διαμέρισμα Βραχίας
Χρονολογία: 2019