ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ

Γεωτεχνικές εργασίες για την γέφυρα κοινότητας Στρυμονικού

Εκτέλεση και κατασκευή φρεατοπασσάλων Φ1200mm με γεωδιατρητικό υδραυλικό συγκρότημα IMT 809 και διάταξη παραγωγής μπετονιτικού αιωρήματος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πελάτης ΣΥΝΘΕΣΙΣ Ε.Π.Ε
Τοποθεσία: Νομός Σερρών, κοινότητα Στρυμονικού
Χρονολογία: 2013